Sigurime për Biznes
Sigurime për Biznes
Sigurime Individuale
Sigurime Individuale
Sigurime Individuale
Sigurimi i Automjeteve
Sigurimi i Automjeteve
Sigurimi i Pronës
Sigurimi i Pronës
Sigurimi Shëndetësor
Sigurimi Shëndetësor
Sigurimi Shëndetësor

Raporto Dëmin

Dokumentacioni

Sigurimi i Automjetit TPL

Në rast të dëmit material në automjet dhe pronë, shkaktuar nga automjeti i siguruar pranë Prisig:

 • Raportin e policisë
 • Kërkesën për kompensimin e dëmit (shkarko këtu)
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Dëshminë mbi pronësinë
 • Ekspertizë komunikacioni me fotot nga vendi i ngjarjes (nëse kërkohet)
 • Aktvendimin e gjykatës (nëse kërkohet )


Në rast të dëmit jo material - lëndime:

 • Raportin e policisë
 • Kërkesën për kompensimin e dëmit (shkarko këtu)
 • Kopjen e letërnjoftimit ose Çertifikatën e lindjes
 • Dokumentacionin mjekësor origjinal
 • Dëshminë, lidhur me profesionin dhe punësimin e të të lënduarit
 • Autorizimin nga i lënduari për personin, i cili është angazhuar për përfaqësimin në procedurën e zhdëmtimit (nëse pala ka përfaqësues të autorizuar)
 • Ekspertizë komunikacioni me fotot nga vendi i ngjarjes (nëse kërkohet)
 • Aktvendimin e gjykatës (nëse kërkohet )


Në rast të dëmit jo material - vdekje:

 • Raportin e policisë;
 • Kërkesën për kompensimin e dëmit; (shkarko këtu)
 • Çertifikatën e vdekjes;
 • Dokumentin e identifikimi;
 • Çertifikata e kurorëzimit në rast të martesës së të ndjerit;
 • Çertifikatën e bashkësisë familjare për familjen e të ndjerit;
 • Autorizimin e nënshkruar nga anëtarët madhor të familjes me të cilin autorizohet anëtari i familjes, apo përfaqësuesi i autorizuar.
 • Ekspertizë komunikacioni me fotot nga vendi i ngjarjes (nëse kërkohet)
 • Aktvendimin e gjykatës (nëse kërkohet )


 

Regjistrohu për Info
Na kontaktoni