Sigurime për Biznes
Sigurime për Biznes
Sigurime Individuale
Sigurimi i Pronës
Sigurimi i Pronës

Produktet

Biznes

Prona është Pasuria juaj e cila kërkon investime të mëdha.

 

Në qoftë se një stuhi e madhe apo zjarri shkatërron pronën tuaj si (ndërtesën, makineritë dhe paisjet, mallrat, inventarin, zyrat, magazinat, linjat e prodhimit etj), ju doni të jeni të sigurtë se prona juaj mund të rikthehet në gjendjen e mëparshme pa menduar për koston e saj.

 

Me sigurimin e pronës në PRISIG ju mund të mbroni hapësirën tuaj të biznesit, si dhe përmbajtjen e saj duke rikthyer biznesin ne gjendjen e duhur pa patur nevojë për investim.


Me PRISIG ju do të gjeni zgjidhjen e duhur për biznesin tuaj. 

 

Regjistrohu për Info
Na kontaktoni