Sigurime për Biznes
Sigurime për Biznes
Sigurime Individuale
Sigurime Individuale
Sigurime Individuale
Sigurimi i Automjeteve
Sigurimi i Automjeteve
Sigurimi i Pronës
Sigurimi i Pronës
Sigurimi Shëndetësor
Sigurimi Shëndetësor
Sigurimi Shëndetësor

Mirë se vini në ueb faqen e Kompanisë së Sigurimeve PRISIG Sh.A

Kompania e Sigurimeve PRISIG Sh.a. licencohet zyrtarisht nga BQK (Banka Qëndrore e Kosovës). Qe nga data 29.04.2015 Prisig operon si Kompani e licencuar e Sigurimeve në Kosovë

Regjistrohu për Info
Na kontaktoni