Sigurime Individuale
Sigurime Individuale
Sigurimi Shëndetësor
Sigurimi Shëndetësor
Sigurimi Shëndetësor

Produktet

Sigurimi Shëndetësor

Asnjëri nuk planifikon të  sëmuret apo lëndohet, por shumë njerëz në disa raste kanë nevojë për kujdes mjekësor. Sigurimi shëndetësor në PRISIG ju ndihmon për tu  mbrojtur nga kostot e larta të kujdesit mjekësor si dhe ofron shumë benefite tjera të rëndësishme.


Mbulimet:  Pacient me shtrirje spitalore (rimbursimi 100%) dhe pacient pa shtrirje spitalore (rimbursimi 80%). Mbulime: Dentare, dëgjimore, barnave të përshkruara, kujdesit Optik, kujdesit psikiatrik.

 

Regjistrohu për Info
Na kontaktoni