Sigurime Individuale
Sigurime Individuale
Sigurimi Shëndetësor
Sigurimi Shëndetësor
Sigurimi Shëndetësor

Produktet

Sigurimi i Shëndetit në Udhëtim

Kujdesi shëndetësorë mundë të jetë i kushtueshëm kur jeni larg shtëpisë tuaj. Andaj qështja e shëndetit në udhëtim nuk duhet të jetë shqetësuese nëse udhëtoni i siguruar me PRISIG.  


Sigurimi varion nga Zona e Udhëtimit: 

Zona A e cila mbulon gjithë Botën përfshirë Amerikën dhe Kanadanë 

Zona B e cila mbulon gjithë Botën përjashtuar Amerikën dhe Kanadanë

Zona C e cila mbulon Evropën

Shpenzimet e mbuluara: 

a) Shpenzimet mjekësore – mbulohen shpenzimet Emergjente të Mjekimit, Spitalore dhe Kuruese

b) Shpenzimet e riatdhesimit – mbulohen shpenzimet e mjetit transportues ose ambulancës ajrore të nevojshme për riatdhesimin ose trajtimin e personit të sëmurë apo dëmtuar rëndë, deri në kufijtë maksimal të përcaktuar në Policë.  

c) Shpenzimet për aksidente personale –në rast dëmtimi trupor gjatë qëndrimit jashtë shtetit, të shkaktuar drejtpërdrejt nga mjetet  aksidentale të dhunshme, të jashtme dhe të dukshme.

 

Regjistrohu për Info
Na kontaktoni