Sigurime Individuale
Sigurime Individuale
Sigurimi i Pronës
Sigurimi i Pronës

Produktet

Sigurimi i Apartmentit

Sigurimi i pronës personale është lloji i sigurimit që mund të ndihmojë në mbrojtjen e hapësirës ku ju ndiheni rehat.

 

Gjërat tuaja kanë vlerë më tepër se që ju mendoni dhe nëse ato dëmtohen nga shaqet  e pa paraparashikuara si zjarri, rrufeja, eksplozionet, vjedhja etj, sigurimi i pronës personale në PRISIG ju ndihmon në mbulimin e kostos për zëvendësimin e tyre. 

Rreziqet e siguruara:

  • zjarri, rrufeja,eksplozioni,përplasja ose rënia e një avioni, pjëesëve ose ngarkesës së tij; 
  • Vjedhja
  • Termeti
  • Përmbytja
  • Stuhija
  • Breshëri
  • Thyerja e xhamave
  • Rrëshqitja e tokës
  • Rrjedha e gypave
  • Përgjegjësia

Regjistrohu për Info
Na kontaktoni