Sigurime për Biznes
Sigurime për Biznes
Sigurime Individuale
Sigurime Individuale
Sigurime Individuale
Sigurimi i Automjeteve
Sigurimi i Automjeteve
Sigurimi i Pronës
Sigurimi i Pronës
Sigurimi Shëndetësor
Sigurimi Shëndetësor
Sigurimi Shëndetësor

Rreth Nesh

Mundësi Punësimi


KONKURS PËR PUNË

 

 “PRISIG“është kompani e sigurimeve, me seli në Prishtinë dhe me një ekip profesional me eksperiencë shumëvjeçare në industrinë e sigurimeve. Ofrojmë shërbime të ndryshme të sigurimeve, dhe këtë e bëjmë në mënyrë të besueshme, bashkëkohore dhe me vëmendje të veçantë ndaj klientëve. Jemi duke zgjeruar ekipin tonë, prandaj nëse i përshtateni kësaj mënyre të punës, dhe jeni të interesuar të krijoni karrierë në këtë industri, ju ftojmë të aplikoni për:

 

Pozitën: Jurist në Deparatamentin Juridik  

 

Detyrat/Përgjegjësitë:

 

·        Pregaditja Superiore Fakulteti Juridik,

·        Të ketë të kryer, Provimin e Jurispondencës,

·        Të ketë se paku 3 vjet përvojë pune profesionale,

·        E preferueshme përvoja ne sigurime apo institucione financiare

·        Njohuri shumë të mira kompjuterike,

·        Njohuri të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur),

·        Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese,

·        Të ketë aftësi komunikative, të jetë i drejtpërdrejtë dhe i afërt në komunikim me palë dhe me njerëz në përgjithësi

·        Të ketë imazh profesional, etik dhe sjellje të mirë

 

 

Mënyra e konkurrimit:

Çdo kandidat mund të dorëzojë CV e tij/saj në: E-mail: [email protected];

Kandidatët që paraqitën në konkurs duhet t’i paraqesin këto dokumente:
CV
(forma e CV duhet te jete Europass), kopjen e diplomës për përgatitjen superior, kopjen e dokumentit identifikues, referencat e punës nga punëdhënësi i fundit (nëse ka).

Shpallja është e hapur deri më datën 09.11.2016

 

Vetëm kandidatët potencial do të kontaktohen!

Regjistrohu për Info
Na kontaktoni