Sigurime për Biznes
Sigurime për Biznes
Sigurime Individuale

Produktet

Garanci Mirëmbajtje

Garanci Mirëmbajtje – PRISIG ofron Garanci Mirëmbajtje lidhur mes garantuesit dhe kontraktuesit duke siguruar përfituesin e një projekti të përfunduar për një periudhë kohore të specifikuar ndaj defekteve dhe gabimet në materiale, mjeshtëri dhe  projektimi që mund të lindin më vonë në qoftë se projekti është bërë gabimisht. Në thelb funksionon si një politikë e sigurimit të projektit nëse lind ndonjë defekt që duhet  të kompenzohet. 


 

Regjistrohu për Info
Na kontaktoni