Sigurime për Biznes
Sigurime për Biznes
Sigurime Individuale

Produktet

Garanci Doganore

Garanci Doganore - PRISIG ofron Garanci Doganore duke  liruar operatorin nga nevoja për të paguar detyrimet doganore deri në afatin e caktuar sipas kushteve të policës dhe mund të marrë përgjegjësinë për ngarkesat e transportit deri në përfundimin e procedurave doganore dhe tarifave të nevojshme. 

Regjistrohu për Info
Na kontaktoni