Sigurime Individuale
Sigurime Individuale
Sigurimi Shëndetësor
Sigurimi Shëndetësor
Sigurimi Shëndetësor

Produktet

Aksidentet Personale

Mbroni vetën dhe familjarët tuaj me sigurim të Aksidentit Personal. 

Prisig ofron mbulimin nga fatkeqësitë e rastit që pëson i siguruari gjatë ushtrimit të veprimtarisë profesionale të treguar në policën e Sigurimit. 

Siguron Vdekjen Aksidentale, Invaliditet të plotë apo të pjesshëm, kompenzim ditor në rast të paaftësisë së përkohshme, shpenzimet spitalore - farmaceutike.


Regjistrohu për Info
Na kontaktoni