Sigurimi i Pronës
Sigurimi Shëndetësor
Sigurime Individuale
Sigurime për Biznes
Sigurime për Biznes

Rreth Nesh


Raporti i Auditorit të Jashtëm 2018


TM4 2018

Bilanci i Gjendjes TM4 2018 

Pasqyra e të Ardhurave TM4 2018 

Primet e shkruara dhe Dëmet e paguara TM4 2018

Treguesit Financiar TM4 2018


TM3 2018

Bilanci i Gjendjes TM3 2018

Pasqyra e të Ardhurave TM3 2018 

Primet e shkruara dhe Dëmet e paguara TM3 2018 

Treguesit Financiar TM3 2018 

 

TM2 2018

 Bilanci i Gjendjes TM2 2018 

Pasqyra e të Ardhurave TM2 2018

Primet e shkruara dhe Dëmet e paguara TM2 2018

Treguesit Financiar TM2 2018 TM1 2018

Bilanci i Gjendjes TM1 2018 

Pasqyra e të Ardhurave TM1 2018 

Primet e shkruara dhe Dëmet e paguara TM1 2018 

Treguesit Financiar TM1 2018 

Regjistrohu për Info
Na kontaktoni