Sigurimi i Pronës
Sigurimi Shëndetësor
Sigurime Individuale
Sigurimi i Automjeteve
Sigurimi i Automjeteve

Rreth Nesh

TM3 2018

Bilanci i Gjendjes TM3 2018

Pasqyra e të Ardhurave TM3 2018 

Primet e shkruara dhe Dëmet e paguara TM3 2018 

Treguesit Financiar TM3 2018 

 

TM2 2018

 Bilanci i Gjendjes TM2 2018 

Pasqyra e të Ardhurave TM2 2018

Primet e shkruara dhe Dëmet e paguara TM2 2018

Treguesit Financiar TM2 2018 TM1 2018

Bilanci i Gjendjes TM1 2018 

Pasqyra e të Ardhurave TM1 2018 

Primet e shkruara dhe Dëmet e paguara TM1 2018 

Treguesit Financiar TM1 2018 

Regjistrohu për Info
Na kontaktoni