Sigurime për Biznes
Sigurimi Shëndetësor
Sigurime Individuale
Sigurime Individuale
Sigurimi i Automjeteve

Rreth Nesh


Raporti i Auditorit të Jashtëm 2016


TM4 2016 

Bilanci i Gjendjes TM4 2016

Pasqyra e të Ardhurave TM4 2016 

Primet e shkruara dhe Dëmet e paguara TM4 2016 

Treguesit Financiar TM4 2016 

 

TM3 2016

Bilanci i Gjendjes TM3 2016 

Pasqyra e të Ardhurave TM3 2016

Primet e shkruara dhe Dëmet e paguara TM3 2016  

Treguesit Financiar TM3 2016 

 

TM2 2016

Bilanci i Gjendjes TM2 2016

Pasqyra e të Ardhurave TM2 2016 

Primet e shkruara dhe Dëmet e paguara TM2 2016 

Treguesit Financiar TM2 2016 


Regjistrohu për Info
Na kontaktoni